Systane | Sverige

Denna sida är tillgänglig på svenska. För andra språk välj nedan.

Systane | Sverige

Denna sida är tillgänglig på svenska. För andra språk välj nedan.

COMING SOON

 

Americas 
     Mexico 
     Colombia 
     Chile 
     Argentina 
     Ecuador 
     Peru 
     Uruguay 
  
Europe / Middle East / Africa 
     France

 

Asia Pacific 
     South Korea 
     China

Symptom på torra ögon

Symptom på torra ögon

 

 

 

En känsla av torrhet är det vanligaste symtomet på torra ögon, men vissa av symtomen är inte lika enkla. Till exempel kan både rinnande ögon (kraftig tårbildning), trötta ögon, irritation och ökad blinkning vara tecken på torra ögon.

 

Symptom på torra ögon

Ikon som visar öga som sticker eller svider

Brännande
En brännande eller stickande känsla i ögonen

 

Ikon som visar suddig syn

Dimsyn
Särskilt efter läsning, även efter en liten stund

 

Ikon som visar ögonirritation

Irritation
En känsla av att ha något i eller runt ögonen

 

Ikon som visar rinnande ögon

Rinnande ögon
Ett överflöd av tårvätska i ögonen

Ikon som visar trötta ögon

Trötta ögon
Dina ögon blir trötta snabbare

 

Ikon som visar repiga eller grusiga ögon

Svidande
Dina ögon känns sträva och ömma

 

Ikon som visar öga som blinkar

Ökad blinkning
Du blinkar oftare

 

Ikon som visar torra ögon

Torrhet
Dina ögon känns torra eller sandiga

Kontakta vårdpersonal för anvisningar om användning, skötsel, försiktighetsåtgärder, varningar, kontraindikationer och biverkningar.