Systane | Sverige

Denna sida är tillgänglig på svenska. För andra språk välj nedan.

Välj Annat Land

Vad orsakar torra ögon?

Vad orsakar torra ögon?

 

 

 

En mängd faktorer kan samverka och bidra till torra ögon. De flesta symtom är relaterade till livsstil, miljö, kirurgi eller vissa läkemedel, men även åldersrelaterade faktorer, som klimakteriet. Om något av nedanstående stämmer in på dig och du även har symtom på torra ögon ska du tala med en läkare.

 

Asiatisk mor, dotter och mormor som ler
Asiatisk mor, dotter och mormor som ler


Kön och etnicitet

 

Kvinnor löper i allmänhet större risk för torra ögon på grund av hormonella förändringar som uppstår under graviditet och klimakteriet. Etnicitet spelar också roll för huruvida du har torra ögon eller inte. Det finns belägg för att människor från Asien, Latinamerika och Stillahavsområdet är mer benägna att utveckla torra ögon.

 

Äldre kvinna med vitt hår som upplever torra ögon
Äldre kvinna med vitt hår som upplever torra ögon


Åldrande

 

När vi åldras minskar vår tårproduktion naturligt. För att upprätthålla god ögonhälsa rekommenderar American Optometric Association (Synmätningsorganisation i USA) personer över 60 år att regelbundet göra ögonundersökningar.

Kvinna som tar preventivmedel som upplever torra ögon
Kvinna som tar preventivmedel som upplever torra ögon


Hormonella förändringar

 

Kvinnor som använder preventivmedel eller som går igenom klimakteriet löper större risk att uppleva torra ögon eftersom båda kan orsaka en hormonell obalans som minskar produktionen av tårvätska.

Stadssiluett som visar föroreningar
Stadssiluett som visar föroreningar


Miljö

 

Låg luftfuktighet, torrare vintermånader och blåsiga förhållanden kan alla orsaka torra ögon. Höga luftföroreningsnivåer kan också öka risken för symtom eftersom föroreningar, såsom ozon, påverkar tårkörtlarna som naturligt fuktar ögonen.

Kvinna som tittar på en telefonskärm
Kvinna som tittar på en telefonskärm


Lång skärmtid


Förutom vädret är det även en miljöfaktor att tillbringa mer tid framför datorer, mobiltelefoner och surfplattor, vilket kan orsaka torra ögon.

Kontaktlins på fingertopp
Kontaktlins på fingertopp


Kontaktlinsan-vändning

 

Användning av kontaktlinser är en riskfaktor för att utveckla torra ögon. Det är viktigt att rengöra och ta hand om dina kontaktlinser med lämplig linsvård.

Färgglada läkemedelskapslar mot en ljus bakgrund
Färgglada läkemedelskapslar mot en ljus bakgrund


Vissa typer av läkemedel

 

Antihistaminer, avsvällande medel, hormonersättningsbehandling, antidepressiva läkemedel och vissa läkemedel mot högt blodtryck och akne är riskfaktorer för symtom på torra ögon.

Kvinna som täcker ögat med handen
Kvinna som täcker ögat med handen


Ögonkirurgi

 

Efter operationen, när nerverna i ögat läker och smörjnivåerna justeras, kan du uppleva torrhet. Din ögonläkare ordinerar vanligtvis ögondroppar för att hjälpa dig att återhämta dig.

Andra orsaker

 

Dysfunktion i Meiboms körtlar (MG-dysfunktion)
Dysfunktion i Meiboms körtlar är ett vanligt ögontillstånd som vissa kanske inte har hört talas om. Enkelt uttryckt är det en blockering av talgkörtlarna längs dina ögonlock som hjälper till att bilda oljeskiktet i dina tårar. Att använda kontaktlinser kan öka risken att utveckla MG-dysfunktion.

Närbild på ett grönt öga som tittar uppåt

Datorsynsyndrom

 

För lång skärmtid kan leda till ögon- och synrelaterade problem som dimsyn, huvudvärk och till och med nacksmärta. Detta tillstånd kallas datorsynsyndrom (eller digital ögonbelastning). När du tittar på en skärm blinkar du mindre, så att du inte får tillräckligt med smörjning av ögonen.

kvinna som tittar på datorskärm på natten och upplever digital ögonansträngning

Sjögrens syndrom

 

Sjögrens syndrom (”Sicca-syndrom”) är en vanlig autoimmun sjukdom som uppstår när kroppens vita blodkroppar av misstag angriper fuktproducerande körtlar. Detta kan orsaka inflammation och en betydande minskning av mängden och kvaliteten på den fukt som dessa körtlar producerar. Tala med en läkare om du tror att du har Sjögrens syndrom och upplever torra ögon, muntorrhet, ledvärk eller trötthet.

kvinna med rutig tröja som ler när hon tar en selfie

Kontakta vårdpersonal för anvisningar om användning, skötsel, försiktighetsåtgärder, varningar, kontraindikationer och biverkningar.