Systane Eλλάδα | Ελληνικά

Αυτή η σελίδα είναι διαθέσιμη στα Ελληνικά για άλλες γλώσσες επιλέξτε άλλη χώρα παρακάτω.

Systane | Eλλάδα

Αυτή η σελίδα είναι διαθέσιμη στα Ελληνικά για άλλες γλώσσες επιλέξτε άλλη χώρα παρακάτω.

Systane Global Sites

 

Americas

     Canada - English

     United States - English

 
Europe / Middle East / Africa

     Spain - Español

     Greece - Ελληνικά


Asia Pacific

     Australia - English
 

 

COMING SOON

 

Americas
     Brazil
     Mexico
     Colombia
     Chile
     Argentina
     Ecuador
     Peru
     Uruguay
 
Europe / Middle East / Africa
     Italy
     France

 

Asia Pacific
     South Korea
     China
     Hong Kong
     Singapore

 

Πληροφορίες προστασίας δεδομένων για καταναλωτές – Πρόγραμμα Alcon Consumer Universe

Με αυτήν τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η Alcon θα ήθελε να σας ενημερώσει για τα προσωπικά δεδομένα (οποιεσδήποτε πληροφορίες που μπορούν να σας ταυτοποιήσουν) που συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο διασφαλίζουμε ότι σεβόμαστε τα δικαιώματά σας. Λάβετε υπόψη ότι δεν θα συλλέξουμε, δεν θα χρησιμοποιήσουμε ή θα αποκαλύψουμε εν γνώσει μας προσωπικά δεδομένα από ανήλικο κάτω των 16 ετών χωρίς να λάβουμε προηγούμενη συγκατάθεση από γονέα ή νόμιμο κηδεμόνα. Σύμφωνα με τους νομικούς μας Όρους και Προϋποθέσεις, μπορούν να συμμετέχουν μόνο άτομα ηλικίας 16 ετών και άνω.

 

Για ποιους σκοπούς χρειαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και πώς δικαιολογείται η απαίτησή μας αυτή;

Η εκ μέρους μας συλλογή, χρήση και κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων είναι αναγκαίες για τους ακόλουθους σκοπούς:

-          Προκειμένου, στο πλαίσιο της διαχείρισης της συμμετοχής σας στο Πρόγραμμα Δέσμευσης Καταναλωτών, να σας παρέχουμε προληπτικά προσαρμοσμένες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις σχετικές προσφορές μας (ή για να απαντήσουμε σε συγκεκριμένες ερωτήσεις ή αιτήματα που μπορεί να έχετε).

Θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για αυτούς τους σκοπούς μόνο εάν έχουμε την κατάλληλη αιτιολόγηση που προβλέπεται από τη νομοθεσία («νομική βάση»). Επομένως, θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο εάν:

Έχουμε λάβει την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας.

Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των συμβατικών μας υποχρεώσεων απέναντί σας ή για τη λήψη προσυμβατικών μέτρων κατόπιν αιτήματός σας.

Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με τις νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις μας.

Ενδέχεται επίσης να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους πρόσθετους σκοπούς:

-                για σκοπούς φαρμακοεπαγρύπνησης (παρακολούθηση παρενεργειών)·

-                για να διασφαλίσουμε την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας· και

για κάθε άλλο σκοπό που επιβάλλεται από τη νομοθεσία.

 

Πώς διασφαλίζουμε ότι σεβόμαστε τα δικαιώματά σας και τη νομοθεσία;

Όταν συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, διασφαλίζουμε την τήρηση των ακόλουθων Αρχών Απορρήτου:

-           Ασφάλεια: Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σώα και ασφαλή από κακή χρήση ή μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, απώλεια ή πρόσβαση χρησιμοποιώντας κατάλληλα τεχνικά, φυσικά και οργανωτικά μέτρα (όπως είναι ο πολυπαραγοντικός έλεγχος ταυτότητας κωδικού πρόσβασης, η κρυπτογράφηση, ο περιορισμός πρόσβασης κ.λπ.).

-           Περιορισμένος σκοπός: Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο στο μέτρο που αυτό είναι απαραίτητο για τον επιδιωκόμενο σκοπό.

-           Περιορισμένα δεδομένα: Συλλέγουμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που χρειαζόμαστε.

-           Ποιότητα δεδομένων: Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ενημερωμένα και διασφαλίζουμε ότι είναι ακριβή.

-           Περιορισμένη πρόσβαση: Παρέχουμε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα μόνο βάσει αυστηρής ανάγκης γνώσης.

-           Περιορισμένη διατήρηση: Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο διάστημα αυτό είναι απαραίτητο στο πλαίσιο του επιδιωκόμενου σκοπού.

-           Νόμιμη χρήση: Φροντίζουμε να έχουμε έγκυρο και νόμιμο λόγο για να συλλέξουμε και να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

 

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε, κοινοποιούμε και χρησιμοποιούμε σε σχέση με εσάς;

Όταν εγγραφείτε στο Πρόγραμμα Alcon Consumer Universe μέσω μιας από τις καμπάνιες μας, θα σας ζητηθεί να μας παράσχετε όλες ή ορισμένες μόνο από τις ακόλουθες πληροφορίες (στο μέτρο που αυτές είναι απολύτως απαραίτητες για την καμπάνια):

-          Γενικά στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση email, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός(οι) τηλεφώνου))·

-          Προτιμήσεις σχετικά με τους φακούς επαφής

-          Προτιμήσεις μεθόδων επικοινωνίας

 

Πρόσθετες πληροφορίες που μπορείτε να μας παράσχετε οικειοθελώς:

-          Ημερομηνία γέννησης

-          Απαντήσεις στο πλαίσιο ερευνών από έρευνες στις οποίες επιλέγετε να συμμετάσχετε

-          Τα προϊόντα που χρησιμοποιείτε και αγοράζετε και παθήσεις που σχετίζονται με την υγεία των ματιών όπως η όραση, η ξηρότητα των ματιών κ.λπ.

-          Σύμφωνα με τις επιλογές σας όταν επισκέπτεστε έναν συγκεκριμένο ιστότοπο της Alcon, ενδέχεται να συλλέξουμε περαιτέρω πληροφορίες για εσάς τις οποίες στη συνέχεια συνδυάζουμε με τα δεδομένα που ήδη διατηρούμε για εσάς στο Πρόγραμμα Alcon Consumer Universe (για παράδειγμα το περιεχόμενο που περιηγηθήκατε, ημέρα και ώρα επίσκεψης , χρόνος που αφιερώθηκε). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον ιστότοπο και τις πολιτικές μας για τα cookie.

 

Πληροφορίες που συλλέγουμε ή συνάγουμε για εσάς:

-          Προτιμήσεις περιεχομένου και ενδιαφέροντος

-          Στυλ επικοινωνίας και προτιμήσεις χρόνου επικοινωνίας

-          Ημέρα και ώρα που ανοίγετε μια επικοινωνία από εμάς

 

 Πληροφορίες από άλλες πηγές τρίτων που ενδέχεται να συνδυάσουμε με τα προσωπικά σας δεδομένα στο Πρόγραμμα Alcon Consumer Universe:

-          Στατιστικά στοιχεία σχετικά με το μέσο μέγεθος του νοικοκυριού και το εισόδημα στην περιοχή σας

 

Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και προφίλ

Δεν χρησιμοποιούμε οποιαδήποτε μορφή αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτοματοποιημένη επεξεργασία για το προφίλ των ενδιαφερόντων και των προτιμήσεών σας, προκειμένου να σας παρέχουμε το πιο σχετικό περιεχόμενο και προσφορές. 

Σε ποιον κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Εάν απαιτείται, τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να κοινοποιηθούν από την Alcon σε:

 • Άλλες εταιρείες στον παγκόσμιο όμιλο Alcon, όπου κι αν βρίσκονται·

 • Συμβούλους τρίτων, παρόχους υπηρεσιών, συνεργαζόμενες εταιρείες που έχουν συμβληθεί από ή για λογαριασμό της Alcon ή των θυγατρικών της, όπου κι αν βρίσκονται·

 • Επαγγελματικά συμβούλια υγείας, αρχές, κρατικές υπηρεσίες, ρυθμιστικές αρχές όπου κι αν βρίσκονται.

Πού χρησιμοποιούνται ή αποθηκεύονται τα προσωπικά σας δεδομένα;

Μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλες χώρες εκτός της χώρας διαμονής όπου έχετε παράσχει τα προσωπικά σας δεδομένα στην Alcon, ως εξής:

Διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα:

 1. Στην Ελβετία και την Ιαπωνία: Η Ελβετία και η Ιαπωνία θεωρείται ότι παρέχουν επαρκή πρότυπα προστασίας δεδομένων.

 2. Στον παγκόσμιο όμιλο εταιρειών Alcon, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών: Για αυτές τις διαβιβάσεις βασιζόμαστε σε εγκεκριμένες νομικές μεθόδους για ανάλογες διεθνείς διαβιβάσεις, συμπεριλαμβανομένων Τυποποιημένων Συμβατικών Ρητρών (μια εγκεκριμένη νομική μέθοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης) ή εγκεκριμένων συμβάσεων διαβίβασης για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν τις εν λόγω διαβιβάσεις.

 3. Σε παρόχους υπηρεσιών που βρίσκονται σε χώρες όπου τα πρότυπα προστασίας δεδομένων ενδέχεται να μην έχουν κριθεί επαρκή από την Ευρωπαϊκή Ένωση (εάν βρίσκεστε σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης): σε αυτές τις χώρες περιλαμβάνονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ινδία. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα διασφαλίσουμε ότι τυχόν αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων δεσμεύονται βάσει σύμβασης να πληρούν τα ισχύοντα πρότυπα προστασίας δεδομένων.

Μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας για περισσότερες πληροφορίες. Εναλλακτικά για άτομα που εδρεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις μορφές προστασίας στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις διεθνείς μεταφορές (βλ. για παράδειγμα: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/rules-international-data-transfers_en)

 

Για πόσο χρονικό διάστημα θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Θα αποθηκεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο διάστημα επιτρέπεται από τον νόμο και το πολύ μέχρι να ζητήσετε τη διαγραφή του λογαριασμού σας. Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν ή για τη συμμόρφωση με νομικές ή κανονιστικές απαιτήσεις.

Διατηρούμε δεδομένα που συλλέγονται μέσω της χρήσης cookies για μέγιστο διάστημα 12 μηνών.

 

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Ανάλογα με τη χώρα διαμονής σας και το πού χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα, ενδέχεται να έχετε ορισμένα δικαιώματα.

Η διαθεσιμότητα ορισμένων από αυτά τα δικαιώματα εξαρτάται από τη νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τα δικαιώματά σας ενδέχεται επίσης να υπόκεινται σε ορισμένες άλλες νομικές προϋποθέσεις και περιορισμούς.

Ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα:

 • να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα μαζί με πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο και τη βάση επεξεργασίας αυτών των προσωπικών δεδομένων·

 • να διορθώσετε ανακριβή προσωπικά δεδομένα (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος συμπλήρωσης ελλιπών προσωπικών δεδομένων)·

 • να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε περιορισμένες περιπτώσεις όπου δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε επεξεργασία ή όταν αντιτίθεστε ή αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας. Αυτό το δικαίωμα ενδέχεται επίσης να ισχύει σε περίπτωση που η επεξεργασία ήταν παράνομη·

 • να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν:

  • αμφισβητείται η ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων·

  • η επεξεργασία ενδέχεται να μη συμμορφώνεται, αλλά δεν επιθυμείτε σε αυτό το στάδιο να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων·

 • να αμφισβητήσετε την επεξεργασία όταν αυτή δικαιολογείται βάσει έννομου συμφέροντος·

 • να λάβετε φορητό αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων ή να διαβιβάσετε αντίγραφο σε υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων κάποιου τρίτου·

 • να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διασφαλίσεις βάσει των οποίων τα προσωπικά σας δεδομένα μεταφέρονται εκτός του ΕΟΧ (εφόσον απαιτείται)· ή,

 • να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας

 • να υποβάλετε καταγγελία στην αρχή προστασίας δεδομένων/εποπτική αρχή που αναφέρεται παρακάτω.

Ενδέχεται να σας ζητήσουμε πρόσθετες πληροφορίες για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας και για λόγους ασφαλείας πριν επεξεργαστούμε το αίτημά σας.

 

Πώς θα ενημερωθείτε για αλλαγές στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου;

Οποιεσδήποτε μελλοντικές αλλαγές ή προσθήκες στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όπως περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου, θα σας γνωστοποιούνται εκ των προτέρων μέσω ατομικής ειδοποίησης χρησιμοποιώντας τους συνήθεις διαύλους επικοινωνίας (π.χ. μέσω email) καθώς και μέσω του ιστότοπου (μέσω banner, pop -ups ή άλλων μηχανισμών ειδοποίησης).

Με ποιον μπορείτε να επικοινωνήσετε σχετικά με τα δικαιώματά σας;

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων: Η οντότητα που καθορίζει τον λόγο και τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων ονομάζεται Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων.

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι:

Alcon και Συνεργάτες, [email protected]

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Alcon: [email protected]

Αρχή Προστασίας Δεδομένων/Εποπτεύουσα Αρχή: Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων/Εποπτεύουσα Αρχή για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι η αρχή που βρίσκεται στη χώρα όπου ζείτε ή εργάζεστε. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με αυτές τις αρχές μπορείτε να βρείτε εδώ: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en .